vue.js實現點擊圖標放大離開時縮小的代碼

上篇文章給大傢介紹瞭vue實現裁切圖片同時實現放大、縮小、旋轉功能 ,今天給大傢介紹vue.js實現點擊圖標放大離開縮小功能,具體代碼如下所示:

@-webkit-keyframes pulse1 {
 from {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 }
 
 to {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 
 /* to {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 } */
}
@keyframes pulse1 {
 from {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 }
 
 to {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 
 /* to {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 } */
}
 
.pulse1 {
 -webkit-animation-name: pulse1;
 animation-name: pulse1;
}
 
@-webkit-keyframes pulse {
 from {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 
 to {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 }
 
 /* to {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 } */
}
 
@keyframes pulse {
 from {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 
 to {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
 }
 
 /* to {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 } */
}
 
.pulse {
 -webkit-animation-name: pulse;
 animation-name: pulse;
}
 
.animate1 {
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
}

到此這篇關於vue.js實現點擊圖標放大離開時縮小的代碼的文章就介紹到這瞭,更多相關vue實現點擊圖標放大離開縮小內容請搜索WalkonNet以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大傢以後多多支持WalkonNet!